Gunstige Houding

SvastikasanaGunstige Houding. ( svastika = gunstig , asana = houding )

Lasso

Pasasana, de Lasso. ( Pasa = strop, asana = houding )

Krokodil

Makarasana, de Krokodil. ( makara = krokodil , asana = houding)

Adelaar

Garudasana, de adelaar of adelaarhouding ( Garuda = adelaar, asana = houding)

Boom houding

Vrksasana, de Boom of Boomhouding (vrksa = boom, asana = houding)
Begin met de Berghouding.
Verplaats al je gewicht naar je linker been, maar til je rechter been niet op.
Pas als je stevig …

Kraai

KakasanaKraai of kraaihouding. ( Kaka  = kraai , asana = houding )

Cobra

Bhujangasanade Slang of Slanghouding. ( bhuganga = slang , asana = houding )
Ga op je buik liggen met je kin op de grond, zet je handen net onder je schouders op de …

Kat

Kat

Bidalasana of Marjariasanakathouding. ( bidala = poes , asana = houding )

Dalende Held

Supta Virasana, Dalende Held ( Supta = dalend , Virasana = held)…

Plankhouding

PhalakasanaPlankhouding. ( phalaka = plank , asana = houding )